Kutse peremissale | 24 veebr 13

Kallid vanemad ja lapsed!


Kutsume teid kogu perega pühapäeval,  3.märtsil kell 12:00, katoliku kirikus toimuvale missale, et ühiselt palvetada ja toredasti koos aega veeta!


Pärast missat on väike agape. Võite tuua kaasa midagi magusat, mida on võimalik teistega jagada.


Olete kõik südamest oodatud!


Isa MiguelLastele meeldetuletuseks küsimused:


1. Millises linnas elas Maarja, kui ingel Gabriel ilmutas ennast talle?

a) Naatsaretis

b) Jeruusalemmas

c) Tallinnas


2. Mida ingel Gabriel ütles Maarjale?

a) et ta saab Jumala poja emaks

b) et ta peab palju palvetama

c) et ta elu tuleb ilma muredeta


2. Keda läks Maarja peale seda külastama?

a) oma naabrit, kes elas lähedal

b) oma sugulast Eliisabeti

c) oma ema ja isa


Lapsed, kes veel ei oska kirjutada võivad joonistada pildi Maarjast!


Kirjuta vastuselehele oma nimi ja too see (või joonistus nimega) kirikusse ning pane loosimiseks korvikesse.