DETSEMBER 2011

1 N    l:    Nädalapäev
Js 26:1‑6; Ps 118:1+8‑9,19‑21,25‑27a; Mt 7:21,24‑27
R: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!

2 R    l:    Nädalapäev
Js 29:17‑24; Ps 27;1bcde,4,13‑14; Mt 9:27‑31
R: Issand on mu valgus ja mu pääste
p: p. Bibiana (Viviana), märter

3 L     v:   p. Franciscus Xavier, preester
Js 30:19‑21,23‑26; Ps 147:1bc‑2,3‑4,5‑6; Mt 9:35‑10:1,6‑8
R: Õndsad on kõik, kes Issanda ootavad.

4 P     l:    + ADVENDI 2. PÜHAPÄEV
Js 40:1‑5,9‑11; Ps 85:9abcd+10,11‑12,13‑14; 2Pt 3:8‑14; Mt 1:1‑8
R: Issand, näita meile oma heldust ja päästa meid!
[Damaskuse p. Johannes, preester ja Kiriku Doktor]

5 E     l:    Nädalapäev
Js 35:1‑10; Ps 85:9‑10,11‑12,13‑14; Lk 5:17‑26
R: Meie Jumal tuleb, Tema on meie päästja

6 T     l:    Nädalapäev
Js 40:1‑11; Ps 96:1‑2,3+10ac,11‑12,13; Mt 18:12‑14
R: Issand Jumal tuleb suure väega!
v: p. Nikolaus, piiskop

7 K    v:   p. Ambrosius, piiskop ja Kiriku doktor
Js 40:25‑31; Ps 103:1bc‑2,3‑4,8+10; Mt 11:28‑30
R: Kiida mu hing, Issandat!

8 N    v:   + P.N. MAARJA PÄRISPATUTA SAAMISE SUURPÜHA
Tartu Kiriku Templipüha
1Ms 3:9‑15,20; Ps 98:1,2‑3ab,3cd‑4; Ef 1:3‑6,11‑12; Lk 1:26‑38
R: Laulgem Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid!

9 R    l:    Nädalapäev
Js 48:17‑19; Ps 1:1‑2,3,4+6; Mt 11:16‑19
R: Kes Issanda järel käib, sellel on elu valgus.
v: p. Juan Diego Cuahtlatoatzin

10 L   l:    Nädalapäev
Srk 48:1‑4,9‑11; Ps 80:2ac+3c,15‑16,18‑19; Mt 17:10‑13
R: Issand, lase paista oma pale, ja päästa meid!
või v: Loreto maarjapäev

11 P   roosa/l:         + ADVENDI 3. PÜHAPÄEV
Js 61:1‑2a,10‑11; [Ps] Lk 1:46b‑48,49‑50,53‑54; 1Ts 5:16‑24; Jh 1:6‑8,19‑28
R: Mu hing ilutseb Jumalas, Tema on minu päästja.
[p. Damasus, paavst]

12 E   l:    Nädalapäev
4Ms 24:2‑7,15‑17abcd; Ps 25:4‑5,6+7def,8‑9; Mt 21:23‑27
R: Issand, õpeta mulle oma teeradu
v: Guadalupe maarjapäev

13 T   p:   p. Lucia, neitsi ja märter
Sf 3:1‑2,9‑13; Ps 34:2‑3,6‑7,18(17)+17(18),19+23; Mt 21:28‑32
R: Armetu hüüdis, ja Issand kuulis teda

14 K  v:   p. Risti Johannes, preester ja Kiriku doktor
Js 45:6‑8,18,21‑25; Ps 85:9‑10,11‑12,13‑14; Lk 7:18‑23
R: Pilved, pange voolama õiglus, ja päästja võrsugu maast

15 N  l:    Nädalapäev
Js 54:1‑10; Ps 30:2+4,5‑6,11‑12,13; Lk 7:24‑30
R: Ma ülistan Sind, Issand, sest Sina oled mind toonud välja hädast!

16 R  l:    Nädalapäev
Js 56:1‑3,6‑8; Ps 67:2‑3,5,7‑8; Jh 5:33‑36
R: Ülistagu Sind, Jumal, kõik rahvad

17 L   l:    Advendipäev
1Ms 49:1a,2,8‑10; Ps 72:1bc‑2,3‑4,7‑8,17; Mt 1:1‑17
R: Õitseb õige ja valitseb rahu, kui Issand tuleb.

18 P   l:    + ADVENDI 4. PÜHAPÄEV
2Sm 7:1‑5,8‑12,14,16; Ps 89:2‑3,20a+4‑5,27+29; Rm 16:25‑27; Lk 1:26‑38
R: Ma laulan Issanda heldusest igavesti!

19 E   l:    Advendipäev
Km 13:2‑7,24‑25a; Ps 71:3‑4a,5‑6ab,16‑17; Lk 1:5‑25
R: Mu suu jutustab sinu kiitust.

20 T   l:    Advendipäev
Js 7:10‑14;Ps 24:1bc‑2,3‑4abc,5‑6;Lk 1:26‑38
R: Tule, Issand, sa oled aukuningas!

21 K  l:    Advendipäev
Ül 2:8‑14 või Sf 3:14‑18;Ps 33:2‑3,11‑12,20‑21; Lk 1:39‑45
R: Hõisake rõõmuga Issandas, te õiglased, laulge Temale uus laul.
või kollekt: p. Petrus Canisius, preester ja Kiriku doktor

22 N  l:    Advendipäev
1Sm 1:24‑28;[ps] 1Sm 2:1bcdef,4‑5,6‑7,8abcd; Lk 1:46‑56
R: Mu süda rõõmutseb Issandas, minu päästjas.

23 R  l:    Advendipäev
Ml 3:1‑4,23‑24; Ps 25:4bc‑5ab,8‑9,10+14; Lk 1:57‑66
R: Tõstke oma pead, sest Lunastaja läheneb!
või kollekt: Kęty p. Jan, preester

24 L   l:    Advendipäev
Hommikumissa: 2Sm 7:1‑5,8‑12,14,16;Ps 89:2‑3,4‑5,27+29; Lk 1:67‑79
R: Ma laulan Issanda heldusest igavesti.

25 P   v:   JÕULUPÜHA
Eelõhtumissa: Js 62:1‑5; Ps 89:4‑5,16‑17,27+29; Ap 13:16‑17,22‑25; Mt 1:1‑25 või Mt 1:18‑25
R: Ma laulan Issanda heldusest igavesti.
Kesköömissa: Js 9:1‑6; Ps 96:1‑2a,2b‑3,11‑12,13; Tt 2:11‑14; Lk 2:1‑14
R: Täna on sündinud Õnnistegija, Kristus, meie Issand!
Koidumissa: Js 62:11‑12; Ps 97:1+6,11‑12; Tt 3:4‑7; Lk 2:15‑20
R: Valgus paistab, sest Issand on sündinud.
Päevamissa: Js 52:7‑10; Ps 98:1.2‑3ab,3cd‑4,5‑6; Hb 1:1‑6; Jh 1:1‑18 või 1‑5,9‑14
R: Maa on näinud oma Päästjat.

26 E   p:   P. Stefanos, Esimärter, Kirikupüha
Ap 6:8‑10,7:54‑60; Ps 31:3cd‑4,6ab+7c+8a,17+21ab; Mt 10:17‑21
R: Issand, sinu kätte ma usaldan oma vaimu
Katedraalis v: TALLINA KATEDRAALI PÜHITSEMISPÄEV. SUURPÜHA
1Kn 8:22‑23,27‑30; Ps 84:3,4,5+10,11; 1Kr 3:9‑11,16‑17; Mt 16:13‑19
R: Kui armas on sinu tempel, Issand!

27 T   v:   P. Apostel ja Evangelist Johannes, Kirikupüha.
1Jh 1:1‑4; Ps 97:1‑2,5‑6,11‑12; Jh 20:2‑8
R: Las rõõmustavad Issandas õiged!
Pärnus v: P. APOSTEL JA EVANGELIST JOHANNES, SUURPÜHA
Pärnu koguduse pühakupäev
Js 49:1‑6 või Js 52:7‑10 või Js 61:1‑3abc või Jr 1:4‑10; Ps 97:1‑2,5‑6,11‑12; 1Jh 1:1‑4; Jh 20:2‑8
R: Las rõõmustavad Issandas õiged!

28 K  p:   Süütalastepäev, Kirikupüha
1Jh 1:5‑2:2; Ps 124:2‑3,4‑5,7‑8; Mt 2:13‑18
R: Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüdja paelust.

29 N  v:   JÕULUOKTAAVI 5 PÄEV.
1Jh 2:3‑11, Ps 96:1‑2a,2b‑3,5b‑6; Lk 2:22‑35
R: Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu!
või kollekt: p. Thomas Becket, piiskop ja märter

30 R  v:   JÕULUOKTAAVI 6 PÄEV
+ PÜHA PEREKONNA, JEESUSE, MAARJA JA JOOSEPI PÜHA
Srk 3:2‑6,12‑14; Ps 128:1bcd‑2,3,4‑5; Kl 3:12‑21; Lk 2:22‑40 või 2:22, 39‑40
R: Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat.

31 L   v:   JÕULUOKTAAVI 7 PÄEV
1Jh 2:18‑21; Ps 96:1‑2,11‑12,13; Jh 1:1‑18
R: Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu!

            või kollekt: p. Silvester I, paavst