SUUR NELJAPÄEV

PALVE

Jumal, meie Issand,
kes Sa oma nime suuremaks auks
ja inimkonna lunastuseks
õnnistegija kõrgeimaks ja igaveseks ülempreestriks kehastasid,
võimalda, et rahvas,
kelle Sa oma vere osaduse läbi oled vabastanud,
risti väel ka ülestõusmisest osa saaks Kristuse,
meie Issanda läbi, kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Suure Paastu viimane päev, mil Kirik tähistab Jeesuse Kristuse viimset õhtusöömaaega ja vangistamist. Sel päeval teostab paavst Roomas jalgadepesemise riitust, pestes püha Peetruse väljakul kardinalide jalgu. Mainitud riitus on teeniva armastuse sümbol.
Esimene kirjalik teade Suure Neljapäeva pühitsemisest pärineb 3. sajandist.