25. aprill

PÜHA MARKUS, EVANGELIST                                                                                     surn. u. 74


PALVE
Kõigevägevam Jumal, kes Sa püha evangelist Markuse
oma rõõmusõnumi jäädvustajaks tegid,
lase meil oma teadmisi sedavõrd täiendada,
et kindlas usus Kristuse jälgedes käia võiksime Kristuse,
meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Markus, keda kutsuti ka Johanneseks, oli arvatavasti pärit leviidi perekonnast ja ta oli apostel Barnabase nõbu, kelle ema andis Jeruusalemmas apostlitele keerulistel aegadel peavarju (Ap 12,12). Teda peetakse ka noormeheks, kes järgnes Jeesusele ja põgenes Ketsemani aiast, kui Jeesus vangistati (Mk 14, 51-52).
Peamine teave Markuse kohta leidub Apostlite tegude raamatust, mille järgi osales Markus Pauluse ja Barnabasega nende esimesel misjonireisil (Ap 13,13), kuid tuli tagasi Jeruusalemma, sest kaks apostlit läksid tema pärast tülli (Ap 15,38). Barnabas võttis seejärel Markuse kaasa Küprosele (Ap 15,39). Hiljem aitas Markus Roomas Paulust ja oli Peetruse õpilane, mille tõttu võib Markuse evangeeliumi otsekohest stiili pidada Peetruse õpetuse tulemuseks. Markuse evangeeliumit peetakse teistest evangeeliumitest varasemaks, kuna teoloogide arvates oli see kirjutatud enne, kui Jeruusalem purustati Juudi sõja ajal.
Traditsiooni järgi oli Markus esimene Aleksandria piiskop, surres Nero ajal märtrisurma. 829.a. viidi ta põrm Veneetsiasse.

Atribuudid: tiivuline lõvi, kuid Markust on kujutatud ka hoidmas oma evangeeliumit või piiskopina lõvidega kaunistatud troonil.
Markus on Veneetsia, klaasikunstnike, klaasijate ja notarite patroon. Tema abi paluvad ka arreteeritud.

Allikad: "Pühakuteraamat. Nende elulood, teod ja ikonograafilised embleemid," koostanud Kristi Tarand.
"Õde Wendy pühakuteraamat."

"St. Mark," J. Macrory
Transcribed by Ernie Stefanik http://www.newadvent.org/cathen/09672c.htm

Tagasi>