23. aprill

PÜHA JÜRI (GEORGIUS), MÄRTER

suri u. 250

PALVE
Sind, Issand, kõrgeks kiites
loodame Sinu vägevusele,
et püha Jüri nagu ta Sinu kannatust järgis,
oleks meile kõigis hädades toeks ja abiks
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Jüri sündis ristiusku vanemate pojana. Ta suri märtrisurma kas Lüddas, Palestiinas või Nicomedias. Tema austamist tuntakse nii idas, kus teda nimetati megalomartyroseks (suureks märtriks), kui läänes, kus teda nimetatake juba Hieronymuse martüroloogias. Alates 6. sajandist on talle pühitsetud kirikuid Jeruusalemmas ja Antiookias ning teda peeti Bütsantsi armee patrooniks.
Püha Jüri oli Kristuse rüütel, kandis Tema auks punase ristiga lippu ja pühendas oma elu nõrgemate kaitsmisele ja saatana võimu hävitamisele.
Kord vajati väga tema abi: igal aastal tuli Selena linnal ohverdada lohele üks tütarlaps. Liisk langes kuningatütrele. Mõrsjarüüs printsess oli aheldatud kalju külge ja ootas oma saatust. Teinud ristimärgi, asus Jüri lohega võitlema. Viimaks õnnestus tal lohe odaga maa külge naelutada ning seejärel mõõgaga tappa. Kuningas ja tema rahvas pöördusid selle imeteo tõttu ristiusku ja olid täis indu Pühale Jürile tema usku järgnema, sest oli ilmselge, et Jumal oli temaga.
Püha Jüri jätkas oma teekonda Palestiinasse, kus astus välja Diocletianuse edikti vastu kristlasi taga kiusata. Ta võeti kinni ning piinati, kuid imelisel moel ei saanud ta viga. Lõpuks raiuti tal pea maha.
Ristisõdade ajal sai Püha Jüri austamine uut hoogu. Richard I (Lõvisüda) kuulutas enese ja oma armee püha Jüri kaitse all olevaks. Pärast Azincourt`i lahingut kuulutas Henry V püha Jüri Inglismaa kaitsepühakuks. Hiliskeskajaks oli püha Jüri austamine Kirikus kõrgpunktis ning teda pidasid oma kaitsepühakuks ka Veneetsia, Genova, Portugal, Kataloonia. Ta on ka üks Saksamaa neljateistkümnest pühast aitajast, Etioopias ja Venemaal üks esipühakuid.
Eestis on püha Jüri (Georgi) ja püha Adalberti Katoliku Kogudus Sillamäel.
Pühale Jürile on pühitsetud Jüri kirik Harjumaal ja Laiuse kirik. Tallinnas oli Püha Jüri ordu, Toomkirikus ja Nigulistes Püha Jüri kabelid.

Inglismaa, Portugali, sõdurite, relvameistrite, ammuküttide, põllumeeste kaitsepühak.
Atribuudid: lohe, ristiga lipp

Allikad: "Pühakuteraamat. Nende elulood, teod ja ikonograafilised embleemid," koostanud Kristi Tarand; George Ferguson "Märgid ja sümbolid kristlikus kunstis"; Õde Wendy "Pühakute raamat"

Tagasi>