7. august

PÜHA GAETANO, PIISKOP

KOLLEKT
Korra ja armastuse Jumal,
kes Sa õndsa preestri Gaetano
apostellikku elulaadi järgimisele suunasid,
võimalda meil tema vahendaval eestkostel
Sinu riiki lakkamatult taga nõudes
usus kindlaks jääda
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Gaetano (lad. Cajetanus) sündis Vicenzas 1480. a., õppis Paduas õigusteadust ja saanud preestripühitsuse, asutas teatiinide ordu, mille tegevus hõlmas Veneetsiat ja Napoli kuningriiki. Oli innukas nii palves kui armastustegudes. Ta suri 1347. a.

Tagasi>