19. august

PÜHA JEAN EUDES, PREESTER

PALVE
Suur Jumal, kes Sa preester Jeani
inimmõistusega haaramatu Kristuse
jumalikkuse kuulutajaks valisid,
lase meil tema eeskujul ja manitsusel
Sinu teaduses edusamme teha,
et me Evangeeliumi valgust
iialgi silmist ei kaotaks
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Jean Eudes sündis Sezi piiskopkonnas Prantsusmaal 1601. a. Saanud preestripühitsuse, töötas ta mitmel pool paljude aastate vältel kogudusevaimulikuna. Vaimulike seminaride paremaks töökorraldamiseks ja kergete elukommetega naiste õigele teele juhtimiseks rajas ta vastavad kongregatsioonid. Rõhutas eriliselt Jeesuse ja Maarja südamete poole palvetamise tähtsust. Asutas a. 1643 eudiitide (Jeesuse ja Maarja misjonipreestrite) ordu. Ta suri 1680. a. Kuulutati pühakuks 1925. a.

Tagasi>