4. august

PÜHA JEAN-MARIE VIANNEY, PREESTER

KOLLEKT
Kõikvõimas halastaja Jumal,
kes Sa püha preestri Jean-Marie
hingehoidliku püüdlikkuse poolest imepäraseks tegid,
luba meil tema eeskujul ja vahetalitusel
oma vendi Kristuse armastusega valgustada,
et koos nendega igavese kirkuse pärijaks saada
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Jean Marie Vianney sündis Lyoni lähedal 1786. a. Lõpetas teoloogiastuudiumi, sai preestriks ja saadeti Ars'i kogudusse Belly piiskopkonnas Prantsusmaal. Tulihingeliste jutluste, range askeesi ning imelise inimesearmastusega sai ta varsti laialdaseks tuntuks. Kõikjalt kogunesid tema juurde meelt parandada soovijad pihtima ja nõu saama. Püha Jean Marie Vianney suri 4. augustil 1859. a., kanoniseeriti 31. mail 1925.

Tagasi>