13. august

PÜHAD PONTIANUS, PAAVST ja HIPPOLYTUS, PREESTER - MÄRTRID

KOLLEKT
Suurendagu Sinu õigete kannatus, Issand,
meie armastuse innukust,
et kindla südamega pühas usus
püsida suudaksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Hippolytust mainitakse esmakordselt kui õpetatud Rooma preestrit, gnostitsismi vastast, võimalikku Irenaeuse õpilast. Tema kreekakeelsed teoloogilised traktaadid olid tähtsaimad tol ajal kirjutatuist. Ta hakkas kirikukorralduse vastu, eriti paavst Zephyrinuse vastu, süüdistades viimast liigses pehmuses patustajate vastu ning leppimises sabellianismi ja modalismiga.
Kui Calixtus I 217. aasta paiku paavstiks valiti, esitasid Hippolytuse pooldajad tema vastupaavstiks. Lõhe kestis veel Urbanuse ja Pontianuse ajalgi, siis aga saatis keiser Maximinus nii Hippolytuse kui Pontianuse Sardiinia kaevandustesse. Seal õnnestus Pontianusel Hippolytust veenda ja mõlemad surid leppinuna.
Nende põrmud toodi paavst Fabriani ajal Rooma ning maeti Via Tiburtina kalmistule.
Teatakse ka teist samanimelist märter-preestrit, kelle tapsid metshobused.
Veel teatakse Hippolytuse nimelist püha Laurentiuse valvurit, kelle Laurentius kristlaseks tegi ja kes hiljem aitas tema põrmu matta. Sellest teada saanud, laskis keiser Hippolytust piitsutada ja seejärel hobustel lõhki tõmmata.

Allikas: Pühakuteraamat. Nende elulood, teod ja ikonograafilised embleemid. Koostanud Kristi Tarand. Perioodika, Tallinn, 1995

Tagasi>