25. detsember
JÕULUPÜHA ehk KRISTUSE SÜNNIPÄEV. SUURPÜHA

KOLLEKT
Jumal, kõige loodu Issand,
kes meid lunastuse aastapäeva ootuses rõõmustad,
luba, et Sinu Ainusündinut oma Päästjaks tunnistades,
Teda tuleva Kohtumõistjana kartmatult näha võiksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.