23. detsember
KAETY PÜHA JAN, PREESTER

KOLLEKT
Kõikvõimas igavene Jumal,
luba meil püha Jani eeskujul
Sinu halastust eneses kandes
pühas teaduses edusamme teha,
et suudaksime oma pattude kustutust teenida
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Kaety püha Jan (lad. Johannes Cantius) sündis Kaety linnas, Krakowi piiskopkonnas 1390.a. Saanud vaimulikuks, õpetas ta palju aastaid Krakowi Akadeemias ning oli seejärel mõnda aega Ilkusia koguduse preestriks. Vooruslikkuse, vagaduse ja ligimesearmastusega, mille õpetamisel ta suurt vaeva nägi, on Kaety Jan eeskujuks meile kõigile.