27. detsember
PÜHA APOSTEL JA EVANGELIST JOHANNES. KIRIKUPÜHA
surn. a. 100 Efesoses

KOLLEKT
Suur Jumal, kes Sa püha apostel Johannese läbi
oma tahte meile teatavaks tegid,
lase meil seda õieti mõista,
oma ellu üle kanda
ning täide viia kõik,
mis vahetult meist endist sõltub
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Johannes oli jüngreist noorim. Ta oli Galilea kalur, kes järgnes Jeesuse kutsele ja sai jüngriks, kellest ta ise kirjutab kui "see, keda Jeesus armastas".
Koos Jaakobuse ja Peetrusega oli Johannes Peetruse ämma ravimise ja Jairuse tütre surnust äratamise tunnistajaks. Ta oli ka Issanda muutmise ja Keetsemani aia kannatuste juures. Jeesus saatis ta koos Peetrusega viimaseks õhtusöömaajaks ettevalmistusi tegema. Ta oli esimene, kes Jeesuse haua juurde jõudis, kui naised oli ingli ilmumisest rääkinud. Johannes oli ainus jünger, kes viibis ristilöömise juures ning kelle hooleks Jeesus andis oma ema.
Pärast neid sündmusi, millest räägitakse Apostlite tegudes, elas Johannes Efesoses, kust ta mitu korda Roomas käis, tagakuisamisest imepäraselt pääses ja lõpuks loomulikku surma suri.

27. detsembril pühitsetakse haigete tarvis veini või muud jooki, mida võib pruukida mürgitusvalude puhul kõhus, palvetades samal ajal Johannese poole, temalt eestkostet paludes.

Püha Johannes on teoloogide, kirjanike ja kõigi raamatute tegemisega seotud inimeste kaitsepühaks.

Allkad: "Pühakuteraamat. Nende elulood, teod ja ikonograafilised embleemid."
Koostanud Kristi Tarand. jm.