13. detsember
PÜHA LUCIA, NEITSI JA MÄRTER

KOLLEKT
Soojendagu meie südameid, Issand,
neitsi ja märter Lucia eestkoste,
et tema sünnipäeva ajalikult tähistades
suunaksime pilgud igavikku
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes koos Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Lucia suri imperaator Diocletianuse ajal Sürakuusas märtrina, kellena teda ka sajandite vältel on terves kirikus austatud. Lucia nimi on kantud ka rooma missakaanonisse.