14. detsember
PÜHA RISTI JOHANNES, PREESTER JA KIRIKU DOKTOR

KOLLEKT
Meie Jumal, kes Sa püha preestrit Juani
ennastsalgavuse ja oma risti armastuse poolest
nii eriliselt esile tõstsid,
luba, et tema eeskujul suudaksime saavutada
Sinu igavest kirkust
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Risti Johannes (Juan de Yepes) rajas koos Püha Teresaga paljasjalgsete karmeliitide ordu. Ta on kontemplatiivse kirjanikuna üks suurimaid müstikuid kirikus.

Risti Johannes sündis 24. juunil 1542 siidikaupmehe Gonzalo de Yepesi ja Catarina Alvarezi noorima lapsena. Tema isa oli pärit küll mõjukast suguvõsast, kuid abiellunud vanemate tahte vastaselt ja jäänud nii ilma pärandusest. Johannes alustas oma kooliteed Medinas ja asus tegevusse kohalikus vaestemajas, kus ta hoolitses erilise halastusega vaeste eest. 1563 liitus Johannes karmeliitidega, õppis Salamancas ja ordineeriti 25-aastaselt. Tema ellu tuli oluline pööre pärast seda, kui Medinasse saabus Avila Teresa, et rajada uut konventi. Nad tutvusid ja Johannes siirdus koos Teresaga Valladolidisse, kus temast sai karmeliitide konvendi pihiisa ja vaimne juhendaja. Peatselt liitusid Johannesega üks endine prior ja ilmikvend, kuid varsti kasvas tema tuntus ja tema juurde tuli üha rohkem uusi vendi. Johannesse kasvav tuntus ja tema askeetlikud eluviisid tekitasid kadedust mõnedes kaasvendades, kes ei suhtunud tema reformidesse soosivalt ja kaebasid ordu juhtkonnale, kes käskis Johannesel Medinasse tagasi pöörduda. Johannes keeldus ordu korraldust täitmast, väites et teostab oma ülesannet mitte ordu käsul, vaid erilise apostliku juhendamise läbi. Ta vangistati ja piinles kitsas kongis viletsates tingimustes üheksa kuud. Pärast põgenemist tegeles Johannes konventide rajamisega mitmel pool Hispaanias. Ta oli mõnda aega Andaluusia provintsi vikaar, kuid tagandati varsti ordu juhtkonna vastuseisu tõttu oma ametitest. Sellele vaatamata Johannese tuntus üha kasvas.
Kui Risti Johannes 14. detsembril 1591 suri, kujunes tema matustest tähtis sündmus. Tema säilmed viidi hiljem osalt Segoviasse.
Risti Johannes kuulutati õndsaks 25. jaanuaril 1675 ja kanoniseeriti 27. detsembril 1726. Pius XI kuulutas ta 24. augustil 1926 Kiriku Doktoriks.
Risti Johannes on müstikute, Hispaania luuletajate, müstilise teoloogia ja kaemusliku elu patroon.

Allikas: "St. John of the Cross" Benedict Zimmermann
Transcribed by Marie Jutras http://www.newadvent.org/cathen/08480a.htm