21. juuli

PÜHA BRINDISI LORENZO, PREESTER JA KIRIKU DOKTOR

KOLLEKT
Halastaja Jumal, 
kes Sa oma nime kirkuse ja hingede päästmise pärast
pühale preestrile Lorenzole 
head nõu ja vägevuse vaimu jagasid, 
luba meilgi selles vaimus 
oma elu peaülesandest paremini aru saada 
ja tema eestkostel seda täiuslikult ellu viia 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Brindisi Lorenzo sündis 1559. a., astus kaputsiinide ordusse ja andeka õpilasena sai peagi ise oma orduvendade teoloogiaõpetajaks. Väsimatu ja innuka jutlustajana
tegutses ta peaaegu kogu Euroopas ja kirjutas palju usutõdesid lähemalt tutvustavaid teoseid. Ta suri 1619. a. Lissabonis.

Tagasi>