22. juuli

PÜHA MAARJA MAGDALEENA

KOLLEKT 
Jumal, taevase ülevuse Majesteet, 
kes Sa Maarja Magdaleena enne kõiki teisi 
oma Ainusündinu ülestõusmise rõõmust teadlikuks tegid, 
lase meil tema eestkostel ja eeskujul 
elavat Kristust järgida, 
et Teda kord taevases kirkuses näha saaksime, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Maarja Magdaleena oli Kristuse õpilane, üks neist naistest, kes teda toetas ja talle järgnes. Ta on parimaks näiteks oma patte kahetsevast patusest, kellele kõik patud andeks anti tänu usule Kristusesse. Maarja oli Kristuse ristisurma pealtnägija. Ta oli üks neist, kes tühja haua leidis ja esimene, kes nägi ülestõusnud Õnnistegijat.
Tema austamise haripunktiks oli 3. sajand Idakirikus, kus see kõige rohkem levis.

Püha Maarja Magdaleena on patukahetsejate, meelt muutnud ja kahetsevate prostituutide, naisjuuksurite ja elu üle järelemõtlejate kaitsepühak.

Tagasi>