29. juuli
PÜHA MARTA

KOLLEKT
Kõigeväeline igavene Jumal, 
kes Sa pühal Martal Sinu Poega
külalisena kohelda lasksid, 
luba meil tema eestkostel oma vendades
ustavalt Kristust teenida, 
et kord Sinu taevastesse hoonetesse naasta 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Marta oli Maarja ja Laatsaruse õde. Ta pühendas end põhilielt kodusele majapidamisele. Kui Laatsarus haigestus, palusid õed Jeesuselt abi. Kui Jeesus Betaaniasse saabus, oli Marta see, kes läks talle kohe vastu, Maarja aga jäi koju. Jeesuse saabudes ütles ta: "Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes
Jumalalt palud." (Jh 11,21-22)
Martale ütles Jeesus ka oma kuulsad sõnad: "Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb." (Jh 11,25)
Marta valmistas nende kodus Betaanias Jeesusele õhtusöömaaja. Samal söömaajal võidis Maarja Jeesuse jalgu.(Jh 12,3)
Arvatakse, et Marta mõjutusel pöördus ka Maarja Magdaleena ristiusku.
Legendi järgi pandi Marta koos Maarja Magdaleena ja Laatsarusega pärast Õnnistegija surma purjedeta paati, mis randus Marseille's. Aixis pööras aga Marta linnarahva ristiusku ja vabastas nad hirmsast lohest.

Allikas: George Ferguson "Märgid ja sümbolid kristlikus kunstis"; internet
Pildil: Johannes Vermeer. Kristus Maarja ja Marta majas

Tagasi>