5. juuli

PÜHA ANTONIUS MARIA ZACCARIA, PREESTER

KOLLEKT
Lase meil, Issand, apostel Pauluse vaimus
järgida Jeesuse Kristuse ülikõrget õpetust,
mida püha preester Antonious Maria
Sinu Kirikus igavese elu sõnul jutlustas
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Antonius Maria Zaccaria sündis Cremona linnas Lombardia maakonnas 1502. a. Õppis arstiteadust ja omandas ka preestriameti. Asutas Barnabitariumi ehk püha Pauluse vaimuliku ühingu, mis reformide läbi rahva moraalse palge paremakskujundamisele tõhusalt kaasa aitas. Püha Antonius suri 1539. a.

Tagasi>