5. juuni

PÜHA BONIFATIUS, PIISKOP JA MÄRTER


KOLLEKT
Issand, olgu püha märter Bonifatius meile eestkostjaks,
et usku, mida ta kuulutas ja verega kinnitas,
raugematu visadusega peaksime ja tegudes väljendaksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Bonifatius sündis Inglismaal 673. a. paiku ja astus Exeteri kloostrisse. 719. a. suundus ta paavsti korraldusel Saksamaale Evangeeliumi kuulutama. Tema töö kandis rohket vilja. Pühitsetud Mainzi piiskopiks, läkitas ta oma alluvaid misjonireididele
Baierisse, Tüüringisse ja Frankimaale, kuhu peagi kirikud ehitati. Pidas hulga sinodeid ja tegeles seadusandlusega. Püha Bonifatius tapeti misjoniretkel friiside juurde kohalike paganate poolt 754. a. Tema põrm puhkab Fulda kloostris.