9. juuni

PÜHA SÜÜRIA EFRAIM (EPHRAEM), DIAKON ja KIRIKU DOKTOR


KOLLEKT
Issand, täida meie südamed Püha Vaimuga,
kelle valgustusel püha ja vooruslik diakon Efraim
Sinu müsteeriume nii kõrgeks kiitis
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Süüria Efraim (lad. Ephraem Syrus) sündis Nisibis 306. a. kristlikus perekonnas. Saanud diakoniks, tegi ta kuulutustööd oma kodumaal ja Edessas, kuhu rajas ka kateheetide kooli. Pühendades küll suurema osa energiast askeetlikele harjutustele, ei jätnud ta hooletusse jutlustamist ja kirjutamist, vaid lülitus intensiivselt oma kaasaja teoloogiliste probleemide lahendamisse.
Ta suri 373. a.