1. juuni

PÜHA JUSTINUS, MÄRTER

u.100-165


KOLLEKT
Jumal, vääramatu tõe Kuningas,
kes ristil jõleduse
püha märter Justinuse jaoks
Jeesuse Kristuse imeliseks tarkuseks muutsid,
kinnita meid,
tema eestkostel eksimuste ringist välja murdes
usus vankumatult püsima
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Justinus, filosoof ja märter, sündis Nabluses, Samaarias, 2. sajandi alguses paganlikus perekonnas. Saanud kristlaseks, kirjutas ta kristluse kaitseks mitmeid teoseid, millest on meieni säilinud vaid kaks: "Apoloogia" ja "Dialoog Tryphonusega". Avas Roomas kooli ja pidas mõned avalikud arutelud kristluse kaitseks. Ta suri
koos paljude teiste mõttekaaslastega Marcus Aureliuse ajal 165. a. märtrisurma.