3. juuni

PÜHA CHARLES LWANGA JA TEMA KAASLASED, MÄRTRID


KOLLEKT
Jumal, tunnistajate tugevus,
kes märtrite verest
kristluse seemne oled teinud,
palume Sind, et see kiriku põld,
mis pühade Charles'i ja tema kaaslaste verega kastetud,
Sinu auks kestvalt vilja kannaks
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

1885-1887. a. hukkusid Ugandas paljud kristlased kuningas Mwanga poolt korraldatud tagakiusamiste läbi. Mõned neist olid varem kuninga enda lähikondlased, kellest silmapaistvamad olid Charles Lwanga (Carolus Lwanga) ja tema 21 kaaslast, kes osalt mõõgaga tapeti, osalt põletati, kui nad kuninga häbematuid soove täitmast keeldusid.