6. juuni

PÜHA NORBERT, PIISKOP


KOLLEKT
Jumal, kõigi tõeotsijate valgus,
kes Sa püha piiskop Norberti oma Kirikus
nii kõne kui pastoraalse hoole poolest väljapaistvaks tegid,
luba, et usurahvas tema eestkostel
tõelistest vaimulikest juhituna
Sinu Südant ja ülestõusmise rõõmu
leida suudaks
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Norbert sündis 1080. a. Reinimaal ja oli Gennepi krahvide soost, pöördus ilmlikust elust ja liitus 1115 .a. vaimulikkonnaga. Ta kuulutas Evangeeliumi, töötas mitmeis paigus, peamiselt Prantsusmaal ja Saksamaal. Oma mõttekaaslasist asutas ta premonstraatlaste ordu ja rajas mõned kloostrid. 1126. a. Magdeburgi peapiiskopiks valituna reformeeris ta oma piiskopkonna kirikuelu ja omas kuulutustöös edu ka paganate juures. Püha Norbert suri 1134. a.

Vaata ka: www.premontre.org