1. mai

PÜHA JOOSEP, TÖÖMEES

PALVE
Jumal, kõikide asjade Looja,
kes Sa töötamise inimsoole vältimatuks oled teinud,
luba meil püha Joosepi eeskujul
ja isalikul eestkostel
kõik kord alustatud tööd lõpule viia,
et teeniksime tasu, mida oled tõotanud
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Joosep töömehe püha viidi sisse 1955.a. paavst Pius XII poolt.

Vaata ka 19. märts - JOOSEPIPÄEV