18. mai

PÜHA JOHANNES I, PAAVST JA MÄRTER


PALVE
Jumal, usklike hingede tervendaja,
kes seda päeva
püha paavst Johannese märtrisurmaga pühitsesid,
võta kuulda oma rahva palveid,
et austuses tema usukindlust järgida suudaksime
Kristuse, meie Issanda läbi, kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Paavst Johannes I valitses 13. augustist 523 18. maini 526. Ta oli diakoni poeg, pärit Toskaanast ja paavstiks saades juba kõrges eas. Tema varasemast elust pole andmete vähesuse tõttu palju teada, kui väidetavalt toetas ta 501-506 kirikulõhe ajal vastupaavst Laurentiust, mille järel vandus truudust seaduslikule paavstile Symmachusele.
Johannes I ajal tuli Rooma Dionysius Exiguus, kelle poolt välja arvutatud Kristuse sünnidaatumile tugineb meie ajaarvamine.
Bütsantsi keiser Justinus I alustas sel ajal ariaanide tagakiusu, mille tõttu Itaalia kuningas Theodoric, kellel seni olid olnud normaalsed suhted katoliiklastega, tundis ennast ohustatuna. Theodoric kutsus paavsti oma pealinna Ravennasse ja käskis paavstil seejärel minna Konstantinoopolisse keisrit ümber veenma. Kartes keeldumise korral katoliiklaste tagakiusu Itaalias, asus Johannes I kõrgetasemelise delegatsiooni etteotsa ja pidas Konstantinoopolis Suurel Reedel 19. aprillil 526 missa. Johannes I oli esimene paavst, kes lahkus oma ametiajal ametlikult väljapoole tänapäeva Itaalia piire. Suurejooneliselt vastuvõtust hoolimata rahuldati küll visiidi peamise eesmärgina olnud Theodorici nõudmised keisri poolt, aga mitte peamine nõue, mille tõttu oli see visiit Theodorici arvates kukkunud läbi. Traditsiooni järgi lasi ta Itaaliasse tagasi jõudnud paavsti vangistada, kuid tõepärasema versiooni järgi jättis ta paavsti Ravennasse, et selgitada talle visiidi ebaõnnestumisest tulenevaid probleeme. Mida kuningas kavatses paavstiga hiljem ette võtta, pole teada, kuid enne lõpliku otsuse langetamist suri Johannes I. Tema mälestuspäeval, 18. mail 1920, sündis Karol Wojtyla, kellest sai paavst Johannes Paulus II.

Allikad: J.N.D Kelly "Dictionary of Popes."
"Pope St. John I," Leon Clungnet
Transcribed by S. Rohrbach http://www.newadvent.org/cathen/08421a.htm