2. mai

PÜHA ATHANASIOS, PIISKOP ja KIRIKU DOKTOR

u. 296 Aleksandria - 373 Aleksandria

PALVE
Kõikvõimas Igavene Jumal,
kes sa püha piiskop Athanasiose
oma Poja jumalikkuse eest võitlejana
kõigist raskustest välja tõid,
luba meil tema õpetuse ja eestkoste üle rõõmustades
Sinu armastusse üha enam süveneda,
et edaspidi eksimustest hoiduda suudaksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Athanasios sündis Aleksandrias. Ta sai seal teoloogilise hariduse, seejärel sai temast piiskop Aleksandri sekretär. 325. aastal Nikaia esimesel kirikukogu tunnistati arianism väärõpetuseks ja Areios pandi kirikuvande alla. Athanasios koos Aleksandriga Areiose peamisi oponente. Kogu elu pühendaski ta arianismi vastu võitlemisele, kaitstes dogmat "Kristus on samane Jumal-isaga."
Tänu äkilisele meelele oli ta pagenduses kokku 17 aastat ja pagendusperioode oli kokku viis.

Allikas: "Pühakuteraamat. Nende elulood, teod ja ikonograafilised embleemid," koostanud Kristi Tarand