20. mai

PÜHA SIENA BERNARDINO, PREESTER


PALVE
Taevane Isa, kes Sa õndsa preestri Bernardino
Jeesuse pühima Nime armastuses
nii erandlikult esile tõid,
süüta meie hingedes
tema teenete ja palvete vahendusel
oma igavese armastuse tuli
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Siena Bernardino sündis Massas, Toscanas, 1380. a. Ta õppis õigusteadust Sienas. Kui 1400 puhkes selles linnas katk, hoolitses ta haigete eest. Astunud frantsiskaanlaste ordusse (Fratres Minores), sai ta peagi preestriks ja jutlustas edukalt kogu Itaalias, rõhutades eriti pühendumist Jeesuse pühimale Nimele. Oma ordu õpetussüsteemi ja distsipliini arendamises on tal suuri teeneid. Püha Siena Bernardino on kirjutanud ka teoloogilisi teoseid. Talle pakuti kolme piiskopkonda, kuid ta keeldus, et misjonitööd jätkata. Ta suri 1444. a.