27. mai

CANTERBURY PÜHA AUGUSTINUS, PIISKOP

PALVE
Igavese selguse Jumal,
kes Sa püha Augustinuse kuulutuse läbi
Inglismaa paganad oma Evangeeliumi valgusele juhtisid,
anna tema töödele jätku,
et nende viljad Sinu Kirikus
igaveseks püsima jääksid
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Canterbury püha Augustinus saadeti 597. a. paavst Gregorius Suure poolt püha Andrease kloostrist Inglismaale Evangeeliumi kuulutama. Tõusnud Canterbury piiskopiks, suutis ta kohaliku kuninga Ethelberti heasoovlikkust kasutades paljusid Kristusele võita ning ehitas Kenti piirkonda mõned kirikud. Esimene Canterbury peapiiskop. Ta suri 26. mail 605. a. Tema säilmed on pühade Peetruse ja Pauluse Kirikus Canterburys.