31. mai

PÜHIMA NEITSI MAARJA KÜLASKÄIGUPÜHA

Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega: "Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas
lapsuke mu ihus rõõmu pärast." Lk 1,41b-44

PALVE
Kõikvõimas igavene Jumal, kes Sa õndsat Neitsi Maarjat
Sinu Poja kandmise ajal Eliisabetti külastama saatsid,
hoia meid, et Pühale Vaimule kuulekaina
Sind igavesti kõrgeks kiidaksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Pühima neitsi Maarja külaskäigupüha pühitseb Maarja külaskäiku nõbu Eliisabeti juurde, kellele peaingel Gabriel oli teatanud, et see sünnitab peagi Ristija Johannese. Just Eliisabet sai esimesena aru Jeesuse tõelisest olemusest, öeldes: "Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde?" (Lk 1,43).

Maarja külastuskäigu püha pärineb frantsiskaani mungaordu 1263. a. privaatkalendrist. XVI sajandil laiendas paavst Pius V selle kogu Kirikule.

Tagasi>