PÜHA BEDA AUVÄÄRNE, PREESTER ja KIRIKU DOKTOR

PALVE
Ülima tarkuse Jumal,
kes oma Kirikule
püha preester Beda harituse läbi
kuulsust tõid,
luba meil tema tarkusest kinnitust
ja tema eestkostest abi leida
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinaga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Sündis Wearmouth'i kloostri valdustes Inglismaal 673. a. Benediktiini munk. Oli püha Benedictus Biscop'i õpilane. Ordineeriti preestriks 702 Beverly püha Johannese poolt. Teenis Jumalat nii suuliselt õpetades kui kirikuisade ja Pühakirja kohta uurimusi kirjutades. On kirjutanud ka ajaloost, retoorikast, matemaatikast, muusikast, astronoomiast, luulest, grammatikast, filosoofiast.
Oli oma aja õpetatumaid mehi. Tema kirjutise Historia Ecclesiastica põhiteemaks on Kiriku vaimsuse, õpetuse ja kultuuri koosmõju vägivalla ja barbaarsuse vastu. Meie teadmised Inglismaast enne 8. sajandit pärinevad suures osas Beda kirjutistest. Ta suri 735. a.
Kanoniseeriti paavst Leo XIII poolt 1899, samal aastal kuulutati ka Kiriku doktoriks.
Lektorite kaitsepühak.