25. mai

MARIA MAGDALENA DE PAZZI, NEITSI

PALVE
Rüvetamatuse Jumal,
kes Sinu armastust järginud Maria Magdalena
taevaste kingitustega ehtisid,
lase meil teda tänasel päeval austades
tema vaimsest puhtusest ja ennastsalgavusest eeskuju võtta
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Maria Magdalena de' Pazzi sündis Firenzes 1566. a. Jumalakartuses üleskasvatatud, astus ta karmeliitide ordusse, kus veetis oma elupäevad tagasitõmbununa, enda ärasalgamises ja palves Kirikus läbiviidavate reformide eest. Ta juhtis paljusid täiuslikkuse teele. Jumal kinnitas tema pühadust paljude imetegudega. Ta suri 25. mail 1607. a.
Kanoniseeriti 1669. a. paavst Clemens IX poolt.