18. märts
JERUUSALEMMA PÜHA KYRILLOS, PIISKOP ja KIRIKU DOKTOR
315-386

PALVE
Igaviku Kuningas, 
kes Sa oma Kirikut püha piiskop Kyrillose läbi
õndsusmüsteeriumi imeliste sügavusteni juhtisid, 
lase meil tema vahetalitusel Sinu Poega nii armastada, 
et Tema küllusliku elu võiksime pärida 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.


Jeruusalemma püha Kyrillos sündis 315.a. kristlikus perekonnas ja sai 348.a. Jeruusalemma piiskopiks. Sagedaste väljaastumiste eest ariaanide vastu pagendati teda korduvalt. Tema pastoraalsest tegevusest annavad tunnistust arvukad jutlused, mis käsitlevad pühakirja traditsiooni ja katoliiklikku õpetust. Püha Kyrillos suri 386.a.