4. märts
PÜHA KASIMIR
1461-1484

PALVE
Kõigevägevam Jumal, keda teenida tähendab valitseda, 
luba, et püha Kasimiri vahendaval kaasabil 
Sind pühaduses ja õigluses teenida saaksime 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Kasimir sündis 1461. aastal Poola kuningas Kasimir IV ja Austria Elizabethi 14-st lapsest kolmandana. Kasimir avastas juba lapsena, et tema elu kuulub Kuningale, kes on suurem kui tema isa. Suuresti mõjutas teda teel Jumala juurde õpetaja Jan Dlugosz, kelle vagadus ja pühalikkus julgustasid Kasimiri. Vaatamata takistustele ja ebasoosingule jäi Kasimir oma Jumalale alati truuks.

Kasimiri jaoks oli luksuslik õukond koormaks, rikkus kiusatuskes, et unustada truudusevanne Jumalale. Uhkete riiete asemel kandis ta lihtsaid, lükkas tagasi väikseimadki mugavused, magas põrandal, veetes suurema osa ööst palvetades. Kasimiri ei mõistetud, tema valikutest ei saadud aru. Kuid kõigest hoolimata oli ta alati sõbralik ja lahke. 

Kasimiri isa pidi nägema poja tugevust ja tahtekindlust. Justkui seda proovides saatis ta poja sõjaretkele Ungarisse. Kasimir tundis, et tegu pole õige ja lasi sõjaväel deserteeruda ning koju tagasi pöörduda. Hiljem leidsid tema tunded kinnitust, kui ka paavst Sixtus IV teatas, et oli sõjakäigu vastu.

Kasimiri isa oli oma plaanide luhtumise pärast väga ärritatud ja pagendas poja Dobzki lossi, et see muudaks oma veendumusi. Kuid Kasimir veendus veelgi enam, et kõik, millesse ta usub on õige. Ta astus välja ka isa soovi vastu panna ta paari Frederik II tütrega. Kasimir järgis oma tõelist Kuningat palvetades, õppides ja aidates vaeseid. Katoliikliku usu eest võitlejana pidas ta Pühimat Armulauasakramenti ja Neitsi Maarja austamist alati au sees.

Püha Kasimir suri 23-aastasena 1484. aastal tuberkuloosi. Ta maeti lemmiklaulu "Omni die dic Mariae" saatel, mida sageli nimetatakse ka Kasimiri hümniks.

Kasimir on Poola ja Leedu kaitsepühak. 

Kasimiri järgides: Milline on sinu truudus? Kas see on kaheks jagatud ja sa tunned vajadust end siduda maiste asjadega? Vali juba täna truudus Kuningas Kristusele!

Allikas: www.catholic.org