2. november
KÕIGI SURNUD USKLIKE MÄLESTUSPÄEV (HINGEDEPÄEV)

KOLLEKT
Võta Issand, meie palved armulikult kuulda, 
kinnita meie usku Sinu Poja surnuist ülestõusmisse, 
et koos teiste Sinu sulastega
samale aule loota võiksime 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.


Hingedepäeval kogu Kirik palvetab lahkunute eest. Hingedepäeva ehk lahkunute eest palvepäeva hakati tähistama juba varakristluses ja teada on, et antud päev palveks pärineb juba 2. sajandist. Igal aastal Kirikus on võimalik üheskoos lahkunud hingede eest palvetada kõikidel Missadel, andes kirikus teada lahkunu nime, et vahetult enne Missat see palveks etteloetakse. Hingedepäeval Missad toimuvad pühapäevase graafiku järgi. Tuletame meelde, et nendel inimestel, kes nädala jooksul (1.11 - 8.11) külastavad kalmistut ja palvetavad lahkunud inimeste eest, võivad saada täieliku indulgentsi.

Tagasi>