20. november
JEESUS KRISTUSE KÕIKSUSE KUNINGA SUURPÜHA

KOLLEKT
Kõikvõimas igavene Jumal, 
kes Sa oma Poja, kõige loodu kuninga läbi 
kõik oled korraldanud, 
luba armulikult, et kõik loodu 
võiks orjusest vabaneda, 
teenida Sinu ülevust 
ja Sind igavesti kiita
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.

Kirikuaasta viimane pühapäev. See püha seati sisse paavst Pius XI poolt ll. detsembril 1925. a. I Nikaia kirikukogu 1600-nda aastapäeva tähistamiseks ja sümboliseerib Kristust kui kõige algust ja lõppu.