9. november
LATERAANBASIILIKA PÜHITSEMISPÄEV. KIRIKUPÜHA

KOLLEKT
Armuline Jumal, kes Sa meil igal aastal 
selle püha templi pühitsemispäeva tähistada lased, 
võta kuulda oma rahva palveid, 
et sealt Sulle vääriline teenistus 
ja meile täielik lunastus võiks lähtuda 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Nagu tunnistab traditsioon, tähistati alates XII saj. sellel päeval imperaator Konstantinuse poolt ehitatud Lateraanbasiilika pühitsemispäeva. Algul oli see kirikupühaks ainult Roomas, ent levis peagi kogu rooma riitusest hõlmatud alale, sümboliseerides armastust ja ühtsust Peetruse Trooniga, mis varakristliku püha
kirikuisa Antiookia Ignatiuse sõnade kohaselt "kõiges armastuses ja ühtsuses ülemvõimu evib".