22. november
PÜHA CAECILIA, NEITSI JA MÄRTER

ca90 - ca117

KOLLEKT
Issand, võta kuulda meie palveid 
ja püha Caecilia eestkostet 
ja ole meile armuline 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Caecilia sündis Roomas kristlasest ülikuperes ja pühendus juba nooruses Jumalale. Ta pandi vastu tahtmist Valerianusele mehele, kuid pulmaööl teatas ta oma otsusest. Valerianusest ja tema vennast Tibertiusest said samuti kristlased. Kristlastest märtrite matmiselt tabatuna viidi nad samuti kohtu ette ja kui nad keeldusid toimetamast nõutud paganlikke riitusi, hukati nad koos nende mõju alla sattunud sõduri Maximusega. Caecilia tabati nüüd mehe ja teiste hukatute surnukehasid matmas. Selle peale anti käsk Caecilia saunas lämmatada. Suits ja ving aga ei teinud talle midagi. Järgnes käsk Caecilia pea maha lüüa, kuid sõdur, kes seda pidi tegema, ei tulnud kolme korragagi toime. Caecilia kannatas kolm päeva, lauldes seejuures kogu aeg kiidulaule Issandale. Caecilia surma järel sai tema majast kirik, ilmelt on see Santa Cecilia Rooma Trastevere linnaosas. Caecilia maeti Callistuse kalmistule, kuid 820. aastal viidi ta põrm koos Valerianuse ja Tiburtiuse omaga Santa Cecilia kirikusse. Kui kirik 1599 ümber ehitati, leiti, et Caecilia keha on terve. 
Muusikute ja muusika patrooniks hakati teda pidama 16. sajandil - ta ei kuulanud oma laulatusel orelit, vaid laulis omaette (südames) Issandale kiidulaulu. Kui Roomas asutati 1584. aastal muusikaakadeemia, nimetati püha Caecilia selle patrooniks.

Muusikute, muusika, lauljate ja luuletajate kaitsepühak.

Allikas: "Pühakuteraamat. Nende elulood, teod ja ikonograafilised embleemid". Koostanud Kristi Tarand