12. november
PÜHA JOSAFAT KUNTSEVITŠ, PIISKOP JA MÄRTER

KOLLEKT
Saada Issand, oma Kirikule Püha Vaimu väge, 
milles õnnis Josafat Sinu lambukeste eest 
oma elu ohvriks tõi, 
et me tema eestkostel samas Vaimus kinnitatuina 
oma vendade eest surma minna ei kardaks
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Josafat sündis Ukrainas umbes 1580. a. Tema vanemad olid idariituse katoliiklased. Katoliiklikku usku üle kõige hinnates astus ta basiliaanide mungaordusse ja valiti hiljem Podolski piiskopiks. Mainitud ametis võitles ta imeteldava ennastsalgavusega Kiriku ühtsuse eest, mille vaenlaste poolt ta 1623. a. tapeti.