10. november
TOURS'i PÜHA MARTIN, PIISKOP

KOLLEKT
Jumal, igavese hiilguse kuningas, 
keda püha Martin nii elus kui ka surmas kõrgeks kiitis, 
uuenda meie südameis oma armu imed, 
et ei elul ega surmal poleks väge 
meid Sinu armastusest lahutada
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Martin sündis paganlikest vanematest Pannoonias umbes 316. a. Lasknud end täiskasvanuna ristida, loobus ta sõjaväeteenistusest ja rajas Galliasse Ligue'i lähistele kloostri, kus püha Hilariuse vaimulikul juhatusel mungaelu elas. Silmapaistva mehena ümbruskonna vaimulike hulgas valiti ta üksmeelselt Tours'i
piiskopiks. Hea karjasena asutas ta palju kloostreid, haris vaimulikkonda ja püüdis Kristuse rõõmusõnumit ka kõige madalamate rahvakihtideni viia. 
Püha Martinus suri 397. a.