19. oktoober
JEAN DE BREBEUF JA ISAAC JOGUES, PREESTRID, NING KAASLASED, MÄRTRID

KOLLEKT
Jumal, märtrite tugevus,
kes Sa Põhja-Ameerika esimesi usuvilju
pühade Jeani, Isaaci ja teiste kuulutuse ning verega pühitsesid,
osuta halastust, et see külv päev-päevalt kasvades
kord õitsele puhkeks ja saaki annaks
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Aastatel 1642-1649 surmati Ameerika indiaanlaste, huroonide ja irokeeside poolt piinarikkalt 8 jesuiiti, kes neid evangeliseerida püüdsid, neist Isaac Jogues 18. oktoobril 1647. a. ja Jean de Brebeuf 16. märtsil 1648. a.