6. oktoober
PÜHA BRUNO, PREESTER


KOLLEKT
Püha Jumal, kes Sa õndsa Bruno
üksiklasena teenistusse võtsid,
lase meil tema eestkostel
selle maailma segadused ületada
ja jäägitult Sinule pühenduda
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Bruno sündis Kölnis 1035. a., õppis Pariisis teoloogiat ja pühitseti preestriks, kuid soovides elada üksiklasena, lahkus maailmast ja rajas kartuuslaste ordu. Paavst Urbanus II palvel aitas ta likvideerida kirikuelu kitsaskohti. Püha Bruno suri
1101. a. Della Torre's, Kalaabrias.