18. oktoober
PÜHA EVANGELIST LUUKAS. KIRIKUPÜHA

KOLLEKT

Issand, meie Jumal, kes Sa õndsa Luukase
oma müsteeriumide suuliseks ja kirjalikuks edastajaks valisid,
lase meil, kes juba nime poolest Sinu omad oleme,
üheks ihuks, üheks südameks ja üheks hingeks saada,
et kõik rahvad kord õndsust näha võiksid
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Sündis paganlikus perekonnas, sai kristlaseks ning oli apostel Pauluse kaaslaseks paljudel rännakutel, kellelt saadud andmete põhjal koostas oma evangeeliumi. Apostlite tegude raamatus kirjeldab ta kristliku kiriku algusaegu kuni apostel Pauluse esmakordse Rooma saabumiseni.