16. oktoober
PÜHA MARGUERITE-MARIE ALACOQUE, NEITSI

KOLLEKT
Saada meile kõigile, Issand, oma Vaimu,
millega Sa püha Marguerite-Marie
nii eriliselt õnnistasid,
et Sinu täiuse poole pürgimiseks
kõrgeima Jeesuse-armastusega täituksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Marguerite-Marie sündis 1647. a. Autuni koguduse piires Prantsusmaal, astus Sorores a Visitatione Paredi nunnaordule kuuluvasse Parayle-Monial’i kloostrisse. Oma elus taotles ta täiuslikkust, sai rohkeid ilmutusi, eriti Jeesuse pühimast
südamest, mille austamise sisseviimisel on tal suuri teeneid. Ta suri 17. oktoobril 1690. a.