9. oktoober
PÜHAD DIONYSIUS (DENIS), PIISKOP ja TEMA KAASLASED, MÄRTRID


KOLLEKT
Jumal, märtrite kroon, kes sa püha Dionysiust ja tema kaaslasi
oma nime suuremaks auks
paganatele evangeeliumi kuulatama läkitasid,
neid vooruste, meelekindluse ja kannatlikkusega kinnitasid,
juhata meid, et nende eeskujul raskusi kartmata
maiste naudingute kütkeist vabaneksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Tours'i Gregoriuse järgi oli Dionysius esimene Pariisi piiskop. Ta tulnud Roomast ja suri märtrina koos kahe alama vaimulikuga Pariisi lähedal.