19. oktoober
RISTI PAULUS (PAOLA DELLA GROCE), PREESTER

KOLLEKT
Issand, saavutagu õnnis Paolo,
kes Sinu risti nii palavalt armastas,
meile Sinu pühitsevat vaimu,
et kannaksime tema eeskujul
tõrkumata seda koormat,
mille Sa meile siin elus määranud oled
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Paola sündis Itaalias, Ovada linnas Piemonte maakonnas 1649. a. Aitas noorpõlves oma kaupmehest isa majapidamistöödes. Täiuslikkusesoovist ajendatuna loobus ta omandist ning pühendus vaeste ja haigete teenimisele. Kogudes enda ümber mõttekaaslasi asutas a. 1725 passionistide ordu. Preesriks pühitsetuna jätkas kord alustatud tööd, rajas vaestemaju, võitles apostelliku agarusega kõigiti inimeste hingeõndsuse eest ja suretas oma madalaid tunge vagadusharjutuste ja patukahetsusega. Ta suri 18. oktoobril 1775. a. Roomas.