KRISTUSE TAEVAMINEMISE SUURPÜHA


PALVE
Kõigeväeline Taevane Isa,
ärata meis püha rõõm
ja lase meil vagas tänupõlves
Sinu tahtmist täita,
et Sinu Poja Kristuse taevasseminek
saaks meile taevase kirkuse
ja ihu ülestõusmise lootuseks
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. (Lk 24,50-51)
Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: "Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat." (Ap 1,10-11)
Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. (Lk 24,52-53)

Kristuse taevaminemise suurpüha peetakse nelikümnend päeva pärast ülestõusmispühi. Komme seda päeva eriliselt tähistada pärineb IV sajandi Jeruusalemmast.

Tagasi>