26. september
PÜHAD COSMA ja DAMIANUS, MÄRTRID

KOLLEKT
Ülistagu Sind, Issand, 
pühade Cosma ja Damianuse auväärne mälestus, 
kes Sinu lõpmata ettenägelikkuse kohaselt 
igaveses kirkuses meile eestkostjaks on 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Kristliku legendi järgi oli tegu kaksikvendadega, kes olid elukutselt arstid ja kes praktiseerisid ilma lisatasu nõudmata. Neid seostati rohkete imetegudega. Cosmad ja Damianust seostatakse muuhulgas loomade tervendamisega.
Püha Cosma ja Püha Damianus on doktorite kaitsepühakud.

Allikad: David Farmer "Oxford Dictionary of Saints."
"Sts. Cosmas ja Damian," Gabriel Meier
Transcribed by Michael T. Barrett 
newadvent.org > Sts. Cosmas and Damian

Tagasi>