29. september
PÜHAD PEAINGLID MIIKAEL, GAABRIEL JA RAAFAEL. KIRIKUPÜHA 

KOLLEKT
Vägede Issand, kes Sa inglitel 
imelisel viisil inimesi teenida lased, 
tee nende taevaste teenrite kaasabil 
meie elu päikeseliseks ja rohkesti viljakandvaks 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

PÜHA PEAINGEL MIIKAEL
Peaingel Miikaeli nimi tähendab "kes on kui Jumal". Temast räägitakse kui taevaste väehulkade ülemjuhatajast, juudi rahva kaitsjast. Jumal on andnud Miikaelile palju tähtsaid privileege. Tema on see, kes puhub pasunat ülestõusmise ajal; "äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena, ning meid muudetakse" (1Ko 15,52). Tema ülesandeks on vastu võtta surematuid hingi, kui nad lahkuvad maa pealt ja neid kaaluda: "[---] sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat" (Tn 5,27). Ilmutuse raamatus on ta peamine kuradi vastu võitleja. Miikaeli nimi esineb nii juutide kui kristlikus apokriiva raamatus.
Miikaeli austamine sai alguse idakirikus, kus teda peeti haigete kaitsjaks. Sealt levis see läände. Tema ilmutusi nähti katku käes vaevlevas Roomas võtmas vastu surnute hingi. Ta on kalmistute patroon, samuti surijate ja surmaohus viibijate kaisepühak.

PÜHA PEAINGEL GAABRIEL
Peaingel Gaabrieli nimi tähendab "Jumal on mu jõud". Ta on taevaste varanduste valvur, lunastuse ingel ja Jumala ülemkäskjalg. Ta seletab Taavetile ta nägemusi, kuulutab ette Simsoni ja Ristija Johannese sündi. Aga eelkõige on ta ingel, kes Maarjale Jeesuse sündi ette kuulutas.
1921. aastal kuulutas Benedictus XV Gaabrieli postitöötajate, telefoni- ja telegraafitöötajate kaitsepühakuks.

PÜHA PEAINGEL RAAFAEL
Peaingel Raafael, kelle nimi tähendab "Jumal tervistab", on kaitseinglite pealik ja kogu inimkonna kaitseingel. Ta on lahke sõber neile, keda ta teenib. Nii kaitseb ta ka Toobijat tema teekonnal. Raafael on noorte ja süütute kaitsja, eriti jälgib ja kaitseb ta palverändureid ja teekäijaid.
Kristliku pärimuse järgi olevat just peaingel Raafael ilmunud karjastele jõuluööl teatega: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus." (Lk 2,10-11)

* * * 

Peaingel Miikaeli püha ilmus kirikukalendrisse esmalt Itaalias V sajandil. 1359. a. kirikukalendri reform liitis mitu peainglitega seoses olnud tähtpäeva kokku, määrates selle 29. septembrile.

Tagasi>