2. veebruar
ISSANDA TEMPLISSETOOMISE PÜHA (KÜÜNLAPÄEV)

PALVE
Kõigeväeline igavene Jumal, 
me anume Sind tänasel päeval, 
mil Sinu ainusündinud Poeg meie ihu olemuses templis esitati,
et võiksime Sulle ohverduda 
ja selles pühendumises igavesti püsida
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.