23. veebruar
PÜHA POLYKARPOS, PIISKOP ja MÄRTER

KOLLEKT
Kõige loodu Jumal, 
kes püha piiskop Polykarpose oma märtrite hulka võtsid, 
luba meid tema eestkostel 
oma osa Kristuse karikast vastu võttes 
kord igavesele elule ärgata 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen

Püha Polykarpos oli Püha Johannese jünger ning Smürna piiskop.

Ta põletati Markus Aureliuse valitsusajal - 150. aastal - elusalt tuleriidal.